Biopotraviny

Odvetvie potravín, ktoré sú vypestované v biologicky nezávadných podmienkach, sa na Slovensku vyvíja dobre. Predajne so zdravými potravinami boli prvé, ktoré v krajine v roku 2002 začali predávať bioprodukty. Od nasledujúceho roka, boli biopotraviny k dispozícii aj vo veľkých obchodných reťazcoch. Medzi najväčšie distribučné centrá patria hlavné mesto Bratislava, západ Slovenska a Košice.

Oblasť, na ktorej sa pestujú biopotraviny predstavuje 7,27% celkovej poľnohospodárskej plochy Slovenskej Republiky. Geografické rozmiestnenie týchto fariem je predovšetkým v horských a podhorských oblastiach, v okresoch Čadca, Kysucké Nové Mesto, Svidník, Bardejov, Stropkov a Humenné.

Najrozšírenejšou poľnohospodárskou plodinou na Slovensku sú obilniny (pšenica, jačmeň, raž), ale taktiež sa tu dobre darí hrášku, slnečnici, zemiakom a rôznym krmivám. Úspešné je taktiež pestovanie liečivých a aromatických rastlín a aj zeleniny – najmä špargle, mrkvy, petržlenu a červenej repy. Čoraz viac sa vyvíja aj pestovanie ekologického hrozna a ovocia. Väčšina biopotravín sa však exportuje do západnej Európy. V živočíšnej výrobe prevažuje chov oviec a kôz, spolu s výrobou tradičných syrových a mliečnych výrobkov.

Neustále rastie aj povedomie slovenského obyvateľstva a jeho nárok na zmenu kvality výrobkov. Slovenskí spotrebitelia čoraz viac žiadajú produkty, ktoré majú prospešný účinok a dopad na životné prostredie. Jedným z aspektov, ktoré ovplyvňujú vzťah spotrebiteľa k biopotravinám, je ich dostupnosť. V minulosti boli dostupné len v špecializovaných predajniach. Bioprodukty sa ale pomaly stávajú neodmysliteľnou súčasťou maloobchodných reťazcov. Hlavnou prekážkou pre spotrebiteľa, ktorá mu bráni v ich kúpe, je vyššia cena. Tá je spôsobená vyššími nákladmi na ich výrobu a pestovanie. Avšak informovanosť o bioproduktoch stále stúpa a dostávajú sa čoraz viac do popredia aj vo veľkých obchodných reťazcoch. Pozornosť spotrebiteľa sa pomaly zameriava aj na zdravý životný štýl a ochranu životného prostredia, keďže výroba bioproduktov je ekologická a chráni našu Zem.

Vďaka analýze správania slovenských spotrebiteľov v roku 2013 sa pri prieskume dali vyčleniť 3 skupiny ľudí. Vo všetkých troch skupinách respondentov prevláda stredoškolské vzdelanie, v druhej a tretej skupine mala až jedna tretina opýtaných vysokoškolské vzdelanie. Všeobecne v skupinách platil názor, že kvalita ekologických potravín je vyššia, ako kvalita bežných potravín. Dostupnosť bioproduktov na slovenskom trhu považovalo 16% respondentov za dostatočnú, 54% si myslí, že je nedostatok ekologických potravín v obchodoch. Prieskum ukazuje, že všetci spotrebitelia síce poznajú slovo „ekologický“, ale len 65% z respondentov aj naozaj tieto produkty pravidelne kupuje. Najčastejšie sa kupujú cereálne výrobky (26%), čerstvá alebo spracovaná zelenina (24%), čerstvé alebo spracované ovocie (15%). Nasledovali sušené strukoviny a vajcia. 7% z respondentov kupuje BIO mlieko a mliečne výrobky, 5% zemiaky a ekologické mäso a mäsové výrobky len 3%. Najčastejšie respondenti (42%) kupujú ekologické potraviny z dôvodu ochrany životného prostredia, zatiaľ čo 33% udáva, že ich kupuje lebo chce vyskúšať niečo nové, chutné.

Pre ďalší rozvoj ekologického poľnohospodárstva na Slovensku sú dôležité nasledujúce body:

  • Zabezpečenie flexibility pri implementácií európskych predpisov
  • Využitie špecifických miestnych klimatických alebo geografických podmienok
  • Informovanosť o zákonoch a normách
  • Vývoj domáceho trhu
  • Vývoj spracovania a vytváranie marketingových stratégií
  • Vybudovanie spotrebiteľskej dôvery (certifikácia a označenie biopotravín)
  • Podpora aplikovaného výskumu v ekologickom poľnohospodárstve
  • Výmena informácií a vedomostí medzi farmármi
  • Školenia a kurzy pre poľnohospodárov