Bio mlieko?

Nedávna štúdia porovnávala zloženie bio mlieka a konvenčného mlieka. Odhaľuje zaujímavý objav: ekologicky vyrobené mlieko má zdravší pomer omega-6 k omega-3 mastným kyselinám.

Stravovanie, ktoré obsahuje príliš veľa omega-6 mastných kyselín a nedostatok omega-3 mastných kyselín je spájaný s radom vážnych zdravotných problémov, vrátane rakoviny, srdcových chorôb či zápalu. Štúdia ukázala, že pomer týchto kyselín v bio mlieku je takmer ideálny pre optimálnu výživu človeka. U bežného mlieka je tento pomer je oveľa nižší.

Pokiaľ sa dojnice kŕmia viac trávou, zlepší sa tak ich profil mastných kyselín mlieka. Okrem toho sa zvýši aj množstvo bielkovín.

Organické mlieko je drahšie, ale výhody, ktoré dostávajú na oplátku z jeho kúpi, ospravedlňujú pár eur navyše mesačne.

Bio mlieko sa vyrába podľa nasledujúcich kritérií:

  • Žiadne rastové hormóny

  • Žiadne antibiotiká

  • Žiadne iné preventívne lieky

  • Kravy musia byť kŕmené až 60 percentami trávy ročne

  • Krmivo musí byť 100% ekologické v prípade, že krava nie je na pastvine

  • Žiadne vedľajšie produkty živočíšneho pôvodu v krmivách

  • Životné podmienky kravy musia umožniť voľný pohyb a prístup na čerstvý vzduch a slnečné svetlo

Dokonca aj keď nie ste fanúšikom mliečnych výrobkov, kupujete pravdepodobne skôr ekologické mlieko v supermarkete, pričom niekedy stojí aj dvakrát toľko, ako konvenčne vyrábané mlieko. Ale skutočne nám prináša bio mlieko aj výhody hodné tohto cenového rozdielu?

V oboch druhoch poľnohospodárstva sa doja zvieratá každé ráno a večer. A venujú dôkladnú pozornosť hygiene. A tu začínajú rozdiely. Ekologický farmár nemôže hnojiť umelým hnojivom jeho ornú pôdu. A geneticky modifikované krmivo je zakázané. Pretože aj zvyšky liekov skončia v mlieku, prísne pravidlá platia aj tu. Ekologický poľnohospodári sa spoliehajú na homeopatické lieky.

4 mýty o ekologicky vyprodukovanom mlieku

Mýtus číslo 1: Bio krava žerie len trávu

Keď si kúpite bio mlieko tak si predstavujete kravy pasúce sa vonku na farme? Zamyslite sa znova. Pravidlá udáva, že bio krava sa pasie na ekologických pastvinách aspoň 120 dní v roku a prijíma aspoň 30 percent zo svojej výživy počas obdobia pasenia. Takže pravidlá neurčujú, ako často a ako dlho by sa tieto kravy mali pásť vonku. Môžu prijímať teda aj ekologické krmivo. V priemere kravy chované na obilie produkujú viac ako trikrát toľko mlieka.

Mýtus číslo 2: Ekologické dojnice sú zdravé kravy

Kravy sa vyvinuli, aby jedli trávu a nie zrno. To znamená, že ekologické poľnohospodárstvo s mliekom je veľmi delikátny systém. Kravy musia byť držané bez užívania antibiotík. Bolestivý zápal mliečnej žľazy, ktorý je bežný u kráv chovaných pre mlieko, sa pomocou homeopatických metód lieči len veľmi ťažko a tak takéto kravy často končia na bitúnku.

Mýtus číslo 3: Bio mlieko musí byť chladené

V skutočnosti sa väčšina bio mlieka vyrába a konzervuje tak, aby ho bolo možné skladovať až 9 mesiacov. V súčasnej dobe je 80% ekologického mlieka UHT pasterizované.

Mýtus číslo 4: Mlieko všetkých kráv je rovnaké

Jeden z proteínov mlieka sa nazýva beta kazeín a zrejme práve tento proteín sa líši v závislosti od plemena kravy. Existujú totiž dva typy: A1 a A2 beta kazeín. Tieto dva proteíny sú trávené našim telom odlišne a A1 vplýva na imunitnú odpoveď nášho tela.