5 mýtov o ekologických potravinách

Bio je obľúbené u farmárov

Situácia v ekologickom poľnohospodárstve je veľmi rozporuplná. Napriek tomu, že trh rastie už mnoho rokov, chýbajú stovky až tisícky ekologických poľnohospodárov. Je to zapríčinené hlavne kvôli prekážkam, ktoré im vláda či politika kladie do cesty, ale aj kvôli nutnosti zobrať si zo začiatku pôžičku(онлайн займ), aby sa dali zaplatiť počiatočné náklady spojené s takýmto podnikaním.

Zákon o obnoviteľných zdrojoch energie zaručuje 20-ročnú subvenciu kukurice pre bioenergetické stanice. Práve toto spomaľuje naliehavo potrebné zväčšenie ekologických oblastí, keďže monokultúra kukurice sa platí viac ako jej pestovanie na výrobu potravín.

Poľnohospodári, ktorí chcú prevádzkovať ekologické poľnohospodárstvo, navyše majú problém s miestom. Ekologické farmy si nemôžu dovoliť zvýšené nájomné polí.

Bio je zdravšie

Nadradenosť ekologických produktov vedecky dokázaná nie je. Hoci niektoré štúdie dospeli k záveru, že tieto potraviny obsahujú oveľa viac vitamínov a živín, iné štúdie naopak odporujú tejto téze.

Ale otázka živín je len jedným aspektom, pesticídy sú ďalším. A tam je situácia jasná. V ekologických produktov nemožno nájsť takmer žiadne rezíduá pesticídov. Biopotraviny chutia oveľa lepšie, ale nie sú automaticky zdravšie. Bio nie je žiadny dôvod k nadmernej konzumácii čokolády alebo kávy.

Bio je stále drahšie

30 až 100 percent – to je zvyčajná prirážka za produkty ekologického poľnohospodárstva. To znamená, že zákazníci zaplatia za dodatočné náklady poľnohospodárov a vyššie štandardy výroby. A zákazník akceptuje tento rozdiel. Bio nie je rozhodne len o cene, ale je rozhodnutie aj kvalitné. Zvlášť pri ovocí a zelenine sú dnes už sotva cenové rozdiely medzi bio a nie-bio, napríklad pri jablkách a banánoch. Jasný cenový ekologický poplatok však stále vidíme v sektore mäsových výrobkov.

Bio je priehľadné

Bioprodukty sa dajú jasne identifikovať v obchode. K tomu slúžia už aj rôzne pečate a certifikácie na produktoch. A práve toto spôsobuje problémy pre koncového užívateľa. Keďže každá nálepka označuje inú spoločnosť, úrad či organizáciu, v ktorých platia rôzne zásady, pravidlá a kontrolné mechanizmy. Minimálny štandard získa zákazník s Európskou ekologickou pečaťou, znázornenou zeleným lístím vytvorené z malých hviezdičiek. Príslušnú normu definuje ekologické nariadenie EÚ.

Bio – výrobok pre špecifickú skupinu zákazníkov?

Špecifickým produktom boli biopotraviny najmä v ich začiatkoch. Momentálne je toto odvetvie masovým javom. To už ukazuje celkový obrat vo výške 7,5 miliardy EUR v roku 2014. Traja zo štyroch spotrebiteľov v Nemecku si vyberú pri nákupe potravín ekologicky vyrobený tovar. Bio je teraz „in“ najmä medzi mladými ľuďmi. Nie je to žiadnym prekvapením, keďže mladšia generácia s bio vyrastala a tak sa to pre nich stalo samozrejmosťou. Tento dobrý imidž tiež rýchly rast ekologických supermarketov. Dopyt je po tom, čo aktuálne zákazníci požadujú.

Bio je regionálne a udržateľné

Veľkosť regionálnych produktov nestíha držať v tejto krajine krok s rastom trhu. V regáloch supermarketov sa preto stále viac dostáva importovaný tovar. V prípade jabĺk, uhoriek a mrkvy je polovica predávaného tovaru dovezená zo zahraničia, u papriky je to dokonca viac ako 90 percent. Ekologické výrobky sú dodávané z celého sveta, vrátane Európy, Indie a Číny, Argentíny a Peru, Austrálie a Etiópie. Na záver si tak kladieme otázku, či je to naozaj ešte aj bio pre našu klímu – fixdengi.com.